Chia sẻ source code in chữ Hello world trong khung ‘*’.

Xin chào các bạn, trong bài này mình sẽ chia sẻ cách in chữ Hello world trong khung '*' bằng C# . Bài này mình bị hỏi khi đi phỏng vấn ở Asian Tech hồi tháng 5 năm nay, tuy dạng bài này không khó nhưng mình đã khá lúng túng trong quá trình làm bài (chắc … Continue reading Chia sẻ source code in chữ Hello world trong khung ‘*’.

Advertisements