Giới thiệu

Tôi là Thâm (Thâm David), tác giả của blog này. Tôi đang là sinh viên trường Đại học Đông Á, tôi viết blog này để chia sẻ, trao đổi kiến thức với các bạn yêu thích lập trình.

Advertisements